BEPLANTNING

PLANTER I HAVE OG PARK

For mange er beplantningen det, der skaber havens identitet. En frodig og smuk beplantning danner rum i haven og giver oplevelser.

For at beplantningen lykkedes, skal der tages hensyn til jordbundsforhold, lys og skygge, ønsker til plantens højde og drøjde, krav til pasning, årstidsvariationer og planternes indbyrdes tolerance overfor hinanden.

Det er muligt at planlægge havens beplantning, så blomstringen fordeler sig over det meste af året, og så der er smukke forårs- og efterårsfarver.

Dine ønsker til beplantning skal tilgodeses. Måske er der allerede en række velfungerende elementer i haven, der skal indarbejdes i planlægningen. Renovering af eksisterende haver udgør et vigtigt arbejdsområde for anlægsgartneren.

Alle de mange hensyn er anlægsgartneren vant til at arbejde med, og han kan derfor skabe en optimal løsning til den enkelte have.

Beplantning

EKSEMPLER PÅ BEPLANTNING

Nyanlæg og vedligehold
Beplantning
Beplantning
Beplantning
Beplantning
Beplantning
Beplantning