SNERYDNING
OG SALTNING

LAD AFTALE OM SNERYDNING OG SALTNING HOS DIG

Vi har mange års erfaring med vinterforanstaltninger – både snerydning og saltning- af veje, p-pladser, gangstier og fortove.

I vinterhalvåret er vi i beredskab døgnet rundt og bliver der varslet sne og frost, rykker vi automatisk ud til vore faste kunder.

Vinterforanstaltning